Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona czynna w rezerwacie przyrody „Cisy” w Czarnem

Rezerwat przyrody „Cisy w Czarnem” jest jednym z obiektów w którym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku realizują projekt pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 17 listopada br. w rezerwacie „Cisy w Czarnem” pracownicy Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie wspólnie z przedstawicielami w/w instytucji wykonali drobne prace ochronne polepszające warunki ekologiczne dla cisa. W ramach prac porządkowych przewrócone osłony z siatki przestawione zostały na nieosłonięte siewki cisa lub przeniesione na mniejsze osobniki cisa wymagające takiego zabezpieczenia. Część nalotów i podrostów buka, świerka oraz kruszyny, które stanowiły nadmierną konkurencję dla cisa zostały usunięte lub ogłowione.

 Rezerwat jest często odwiedzany przez turystów oraz wycieczki szkolne, dlatego  szlak turystyczny udostępniony dla ruchu pieszego został również uporządkowany i oznakowany w terenie. Wspólne prace w rezerwacie „Cisy w Czarnem” były z pewnością okazją do miłego spędzenia czasu, wymiany doświadczeń i nawiązania dobrej współpracy z w/w instytucjami.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku