Lista aktualności Lista aktualności

Polowanie szkoleniowe w OHZ Rzeczenica

W dniach 31 stycznia - 01 lutego 2013r na terenie OHZ Rzeczenica, Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie zostało zorganizowane zbiorowe polowanie szkoleniowe.

Przeprowadzone zostało metodą cichych pędzeń z ambon.Zaletą prezentowanej metody jest ciche pędzenie, polegające na spokojnym ruszaniu zwierzyny z jej dziennej ostoi, dzięki któremu nie następuje rozproszenie miotów.Uczestniczyli w nim leśniczowie ds. łowieckich z nadleśnictw prowadzących OHZ z terenu RDLP Szczecinek oraz zaproszeni goście, łącznie 20 myśliwych. Oprócz myśliwych w szkoleniu brali udział leśniczowie i podleśniczowie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, którzy na co dzień uczestniczą w obsłudze polowań krajowych i dewizowych w OHZ Rzeczenica.

     Po odprawie, profesjonalnie przeprowadzonej przez nadleśniczego Zbigniewa Wełnińskiego i leśniczego ds. łowieckich Władysława Mielniczka, myśliwych rozwieziono na ambony i zwyżki, a następnie rozwieziono 4 grupy naganki. O godzinie 10.45 rozpoczęło się polowanie pędzone. Sygnał dla naganki odegrali koledzy: Błażej Chmielewski i Grzegorz Herbaczewski.

     Pogoda niestety nie była wymarzona. Tego dnia padał ciągły deszcz oraz wiał silny wiatr, które wystawiły na dużą próbę uczestników polowania. Jedynymiot odbywał się od godz. 10.45 do godz. 12.15. Następnie przewieziono myśliwych do ogniska w oddz. 209b leśnictwa Lestnica, gdzie odbył się pokot.

Przygotowany z wielkim szacunkiem dla zwierzynypokot, otoczony płonącymi pochodniami, przy sygnałach myśliwskich odegranych przez Błażeja Chmielewskiego i Grzegorz Herbaczewskiego, został przeprowadzony zgodnie z wielowiekową tradycją i należnym ceremoniałem. W efekcie tak przeprowadzonych łowów na pokocie znalazł się 1osobnik zwierząt łownych: dzik warchlak.

Po gorącym, smacznym posiłku, odpoczynku przy ognisku w przyjaznej atmosferze myśliwi zostali przewiezieni na kwaterę OHZ w Rzeczenicy, gdzie po obiedzie uczestniczyli w części teoretycznej szkolenia, związanej z transportem tusz, klasyfikacją i zawieszaniem.

Ciekawe prelekcje przedstawili zaproszeni goście:

  • Grzegorz Jaworski - informacje nt.: aktualnych danych z pozyskania zwierzyny łownej, zaawansowanie wykonania RPŁ w sezonie 2012/13, analiza rozmiaru pozyskania zwierzyny łownej w skali RDLP i całego kraju,
  • dr Adam Mohr - gospodarowanie populacją jelenia za ostatnie 10 lat, na przykładzie byłego woj. słupskiego, oraz
  • dr hab. Maciej Skorupski - próba odpowiedzi, jak określać docelowe zagęszczenie jeleni do WŁPH, oraz przedstawienie bieżących wyników badań na terenie RDLP Szczecin, dot. liczebności zwierzyny.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia ponownie udali się w miot i objeżdżając stanowiska obsadzone w dniu polowania, oceniali: lokalizację urządzeń pod kątem prawidłowości ustawienia w miocie, widoczności, możliwości szybkiego rozpoznania zgodnego z zasadami selekcji danej sztuki, odległości od upraw i młodników, ogrodzeń, jak również pracy naganki i organizacji całości.

Należą się słowa uznania i podziękowania za sprawne przeprowadzenie polowania dla nadleśniczego Zbigniewa Wełnińskiego, leśniczego ds. łowieckich Władysława Mielniczka oraz wszystkich osób biorących udział w organizacji.

Polowanie szkoleniowe w OHZ Rzeczenica Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie jest dobrym przykładem, jak zmienić tradycyjne rozpędzanie miotu na ciche ruszenie zwierzyny z miejsc jej dziennego pobytu. Przeprowadzenie zbiorówki tym sposobem z pewnością wpłynie w przyszłości na częstsze stosowanie tej metody.

 

  


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku